Obsah -


+420 603 834 162
info@bytovajadra.com

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA KRISTÝNKA > rekonstrukce bytů a bytových jader

Rekonstrukce bytu

Přestavby respektive rekosntrukce bytového jádra a rekonstrukce bytu provádíme již více než 20 let. Za tu dobu jsme získali spoustu zkušeností, o které se s vámi – potencionálními zákazníky chceme podělit.

Nejdříve trocha teorie a snad i užitečných rad

Z hlediska v současné době platného stavebního zákona smějí přestavby bytu a bytových jader provádět pouze firmy a živnostníci, které mají platné oprávnění tzn.živnostenský list na „provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich“
Kdyby Vám tedy služby spojené s rekonstrukcí bytu či rekonstrukcí bytových jader nabízel kdokoliv jiný, který toto oprávnění nemá, např živnostníci,mající živnostenský list např. na „zednické práce, obkladačské práce, dokončovací, pomocné stavební práce “ atd, tak i když jejich webové stránky a oni sami hovoří v superlativech – z hlediska výše uvedeného se jedná o podvodníky, kteří vám nabízejí něco, na co ve skutečnosti nemají oprávnění a jim i Vám pak hrozí pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Záleží jen na vašem rozhodnutí, jestli to případně stojí za to.

Kromě toho jsou tu mnohá další rizika spojená s případným uplatňováním záruk, škod a práv z pohledu např. bank (banka neposkytne uvěr) pojišťoven (pojišťovna neuhradí škody a naopak vymáhá po stavebníkovi pojistné plnění) ,výrobce neuzná záruku, problémy se správou domu, problémy s revizními zprávami elektro, tlakové zkoušky atd, atd. Toto vše je třeba vzít na vědomí, dříve než někomu zakázku zadáte.
Další problémy mohou nastat, potřebujete-li financovat rekonstrukci bytu z prostředků stavebního spoření, nebo formou jakéhokoliv úvěru.

Všechna tato rizika vyloučíte, když zvolíte oprávněnou stavební firmu. Třeba tu naší!

Nejlepším doporučením při výběru stavební firmy jsou spokojení zákazníci. Zeptejte se svých přátel a známých, kdo jim rekonstrukci prováděl a jak byli s touto firmou spokojeni ( a to nejen při vlastní rekonstrukci, ale i při vyřizování různých záležitostí, např. případných reklamací atd. )

Hodně nejasností a dotazů našich zákazníků se týká stavebního povolení a stavebního ohlášení. V současné době většinou stavební povolení obvykle není třeba. Pouze při náročnějších rekonstrukcích (změna půdorysného uspořádání, bourání příček, atd. ) je stavebním úřadem většinou stavební povolení vyžadováno.

Přestavba však vždy musí probíhat s platným stavebním ohlášením a se souhlasem majitele domu, nebo bytu . Na příslušném stavebním úřadě byste měli oznámit tj. ohlásit váš stavební záměr ( rekonstrukci bytového jádra) Běhání po úřadech jsou většinou zdlouhavá a komplikovaná. Po dohodě můžeme zajistit vyřízení stavebního povolení, technické zprávy, výkresová dokumentace. event. vyjádření hasičů, statika, hygienika a ostatní.

Při prvním kontaktu se zákazníkem si obvykle domluvíme nezávaznou schůzku, na které nám řekne svoje záměry a představy o rekonstrukci . Na základě toho a prohlídky bytu na místě jsme pak schopni doporučit nejlepší řešení a vypracovat rovněž nezávaznou cenovou nabídku. Na této schůzce Vás rovněž seznámíme s obvyklým postupem rekonstrukce bytu a získáte tak přehled o námi nabízených službách a pracích.

Často se setkáváme s dotazem, čí přáním spočítat cenu rekonstrukce bytu jen na základě zavolání zákazníka, nebo na základě kusých informací poslaných mailem. Omlouváme se, ale bez prvotní schůzky a prohlídce bytu na místě nejsme schopni z výše uvedených důvodů seriózní nabídku nacenit. A myslíme si, že ten, kdo tvrdí, nebo dokonce dělá takové rozpočty tzv. od stolu,, nemůže zákazníkovi odpovídající rozpočet nabídnout, bez toho, aby většinu položek rozpočtu „odhadl“. To má samozřejmě pak svoje rizika. Hlavně pro zákazníka.

Nejsme totiž přívrženci toho získat zakázku za každou cenu. To se většinou dělá tak, že stavební firma v první fázi jednání se zákazníkem rozpočet úmyslně podcení, jen aby zakázku získala. V průběhu rekonstrukce bytu se pak cena navyšuje o různé vícepráce, a tak podobně, aby zákazník nakonec ve finále zjistil, že má zaplatit úplně jinou cenu (kolikrát i o desítky procent vyšší cenu) než kterou má uvedenu ve Smlouvě. Úplným hazardem ze strany zákazníka i firmy je pustit se do plánované rekonstrukce bytu bez uzavřené Smlouvy. I takové věci se ještě dnes dějí a většina jich pak nekončí dobře.

Další zakořeněnou představou ze strany zákazníka je, že firma je drahá a když si většinu řemeslníků sežene a ohlídá sám, výrazně na plánované rekonstrukci ušetří. Ne vždy je to pravda. Navíc zákazník musí být natolik zkušený a znalý věci, aby ho jednotlivý řemeslníci (zvláště ti nepoctiví) nedostali do skoro neřešitelných situací a problémů. Např. špatně provedené rozvody vody již mnohokrát způsobily velké problémy, zvlášť, když „se to zjistí“ až když je koupelna kompletně obložená, nefunkční zásuvky a vypínače, atd. Dotčený řemeslník pak najednou nebere telefony, není k zastižení, zrovna včera utrpěl úraz, ale jinak by Vám rád vyhověl atd., atd. Tím Vás nijak nechceme strašit, tyto věci se skutečně stali a známe je díky zkušenostem a díky tomu, že nám tyto věci sami zákazníci vyprávěli…

Jednou z velmi důležitých věcí při provádění rekonstrukce bytu je plynulá návaznost jednotlivých řemesel a prací.Když si zákazník sám zajistí jednotlivé profese- zedník, instalatér, elektrikář, obkladač,pomocné práce, zásobování materiálem a kompletace musí navazovat jedno na druhé. Stačí, když Vám v tomto řetězci jenom maličko něco zaskřípe a na problém máte zaděláno. Váš známý instalatér zítra nemůže, i když Vám to předtím několikrát slíbil?? Nevadí že hned po něm máte objednaného zedníka, aby provedl zednické práce ale nemůže, protože nejsou hotové rozvody vody a odpadů? A co řeknete obkladači, které měl původně přijít pozítří a potom už nemůže, protože má jinou zakázku??

Jednou z dalších fám je, že různí cizojazyčně mluvící pracovníci vykonají stejně kvalitní práci jako specializovaná firma na rekonstrukce bytu či rekonstrukce bytových jader, ale hlavně výrazně levněji. Ano, známe několik opravdu šikovných a kvalitních nečesky mluvících řemeslníků, ale ti si svoji práci nechají zaplatit zhruba stejně, jako ti kvalitní čeští. Je to většinou dané tím, že už u nás v Čechách pracují dostatečně dlouho a znají ceny stavebních prací. Známe samozřejmě i ty druhé, ale těm pak je lepší neplatit skoro nic, neboť ve finále zjistíte, že skoro všechno musíte buď předělat, nebo se smířit s tím, že na to budete muset zbytek života koukat.

Při provádění rekonstrukce bytu či rekonstrukce bytového jádra vzniká zvýšená hlučnost a prašnost. Ne všichni sousedé a nájemníci toto uvítají. I když se samozřejmě snažíme v rámci rekonstrukce bytu hlučnost a prašnost co nejvíce omezit, zákazník s tím musí být obeznámen. Nejvíce prachu a hluku vzniká při bouracích pracích a při sekání pro rozvody vody a elektřiny. Naši pracovníci se snaží tyto rekonstrukční práce provádět tak, aby obtěžovali co nejméně tj. v pracovní dny a v době cca od 8.00 do 17.00hod. Zajišťujeme samozřejmě úklid společných prostor ve vašem podlaží a při přesunu materiálů také úklid všech ostatních dotčených částí domu včetně výtahu.Aktuality

1. 2. 2015 Nové jarní termíny na rekonstrukce bytu a bytového jádra
Nabízíme nové termíny na jaro 2015, kontaktujte nás pro bližší informace!
10. 1. 2015 Přijímáme nové termíny na rekonstrukce!
Nové termíny na rekonstrukce bytového jádra, koupelen i celých bytů. Kontaktujte nás pro...
12. 7. 2013 Reference našich prací
Podívejte se na naše reference z poslední doby REFERENCE . Pokud Vás naše práce zaujala,...
Archiv aktualitObsah -